Gezond vooruit kijken! Geen wachtlijsten en zonder verwijsbrief mogelijk
Toon mij de pakkettenOnline afspraak maken

Total Bodyscan, hoe werkt het onderzoek?

Ten behoeve van een Total Bodyscan worden de volgende stappen doorlopen:

Waarom een Total Bodyscan?

Bij veel mensen wordt een aandoening pas ontdekt nadat er al langere tijd klachten zijn. Vaak komen de aandoeningen pas aan het licht als er niets meer aan te doen is. Een plotseling hartinfarct bijvoorbeeld bij mensen die vooraf geen waarschuwingssignalen hebben ontvangen is in Nederland doodsoorzaak nummer 1.

Het (te) laat ontdekken van ernstige aandoeningen en ziekten betekent voor veel mensen dat:

 • De kans op genezing of stabilisatie van ziekten / aandoeningen drastisch zijn afgenomen.
 • De lichamelijke belasting voor behandeling van ernstige aandoeningen voor patiënten vaak erg zwaar is.
 • Behandeling van een aandoening / ziekte met als doel genezing vaak niet meer mogelijk is.
 • Behandelingen daardoor langer duren en vele malen kostbaarder zijn.
 • De kwaliteit van leven ernstig bedreigd wordt.

Een Total Bodyscan, een medisch beeldvormend onderzoek van het hele lichaam, in de volksmond beter bekend als de APK van het lichaam, wordt uitgevoerd met als doel aandoeningen juist in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Het voordeel van vroegtijdige diagnose is dat:

 • Ernstige aandoeningen en ziekten vaak op zeer doeltreffende en weinig belastende manier kunnen worden genezen.
 • Ernstige aandoeningen en ziekten vaak al kunnen worden opgespoord lang voordat er klachten zijn.
 • De vaak verborgen gevolgen van een ongezonde leefstijl zichtbaar kunnen worden gemaakt en men daardoor de mogelijkheid krijgt hier verandering in aan te brengen en gezonder te gaan leven.
 • De levensverwachting, namelijk genezing van de aandoening / ziekte, aanzienlijk toeneemt.

Wanneer en voor wie een Total Bodyscan?

De belangrijkste redenen waarom mensen zich preventief, middels een Total Bodyscan, laten onderzoeken zijn:

 • In je directe familie komen erfelijke aandoeningen en ziekten voor.
 • Je leidt een ongezonde leefstijl en wilt weten welke gevolgen dit heeft en kan krijgen.
 • Mensen in je nabije omgeving krijgen totaal onverwacht te maken met ziekten en aandoeningen.
 • Je behoort tot de risicovolle leeftijdscategorie en wilt derhalve eens goed worden doorgelicht.
 • Je staat voor een belangrijke beslissing welke mede afhankelijk is van je huidige gezondheidstoestand.

Maar er zijn ook andere redenen om een Total Bodyscan te laten uitvoeren, maar dan is het niet meer om puur preventieve redenen:

 • Je hebt sinds langere tijd klachten, daarover ook al contact gehad met je arts, maar ben je toch niet gerust op de vermoedens van de arts.
 • Je vermoedt dat er iets is, maar komt maar niet achter de oorzaak van je klachten.
 • Je vermoedt dat een gestelde diagnose onjuist is en wilt derhalve een second opinion.

In bovenstaande gevallen kan het verstandig zijn om een uitgebreider Total Bodyscan onderzoek uit te laten voeren, waar extra delen van het lichaam onderzocht worden die voor jou van belang zijn; ook kan het zo zijn dat je naast, of soms zelfs in plaats van, een Total Bodyscan onderzoek een gericht, los MRI of CT onderzoek laat uitvoeren.

Preventief medisch onderzoek middels een Total Bodyscan of een gerichte MRI scan of CT scan van je lichaam of delen van je lichaam stellen we in de gelegenheid meer zekerheid te krijgen over uw gezondheid en tijdig iets te doen aan de gevolgen van een ongezonde leefstijl.

U kunt met of zonder verwijzing vaak al binnen één week voor een Total Bodyscan bij Privatescan terecht. De onderzoeken kunnen op aanraden van uw arts maar ook op eigen initiatief aangevraagd worden.

Persoonlijke aandacht en kwaliteit staan bij Privatescan hoog in het vaandel. Iedere cliënt wordt als een VIP behandeld en geholpen. Leest u in de volgende tabbladen hoe het gehele proces in zijn werk gaat.

Inventarisatie Total Bodyscan

Telefonisch inventariseren wij allereerst uw lichamelijke klachten, vermoedens, zorgen en wensen. Na deze anamnese zullen wij u een advies geven: dit kan een Total Bodyscan onderzoek zijn, een gericht onderzoek, of een combinatie van meerdere onderzoeken; maar evengoed adviseren wij u om (nogmaals) contact op te nemen met uw huisarts of een specialist, maar dat ligt natuurlijk helemaal aan uw persoonlijke situatie.
Mocht u kiezen voor een onderzoek, dan plannen wij voor u een afspraak in voor het laten uitvoeren van de preventieve onderzoeken in een kliniek welke het meest geschikt is gezien uw persoonlijke situatie. Iedere kliniek heeft namelijk zijn eigen specialismen.
Via e-mail of post krijgt u daarna de volgende informatie toegestuurd:

 • Opdrachtbevestiging; deze dient u per post of e-mail terug te sturen.
 • Routebeschrijving.
 • Beschrijvingen van de onderzoeken die worden uitgevoerd en de wijze waarop u zich kunt voorbereiden.
 • Gezondheidsvragenlijst; deze dient volledig ingevuld teruggestuurd te worden. Indien er in de vragenlijst iets gevonden wordt dat het onderzoek in de weg staat, of dat een aanvullend advies tot gevolg kan hebben, dan nemen wij weer contact met u op. Vervolgens wordt de lijst naar onze kliniek in Duitsland gestuurd; aan de hand van deze lijst zal de arts ook het voorgesprek met u aangaan.

Uw dag in een Total Bodyscan kliniek

Ontvangst, verblijf en faciliteiten

Total Bodyscan onderzoeken door PrivatescanIn de kliniek wordt u door de Nederlandse begeleid(st)er van Privatescan ontvangen en hij/zij zal u verder informeren over de diverse onderzoeken en de volgorde waarin deze zullen gaan plaatsvinden. Indien u dat wenst zullen zij als een soort tolk ook bij de gesprekken met de artsen aanwezig zijn. U en uw eventueel meegereisd gezelschap verblijven tussen de onderzoeken door in ruimtes, waar u zich kunt ontspannen, uw lunch kunt gebruiken en kunt omkleden. Uw privacy is derhalve gewaarborgd. Het is echter afhankelijk van de betreffende kliniek of u een persoonlijke lounge- en wachtruimte ter beschikking heeft, of dat u verblijft in een ruimte die speciaal voor Privatescan cliënten is ingericht, maar die dus wel gedeeld dient te worden met andere Privatescan cliënten.

Een gemiddeld Total Bodyscan onderzoek duurt ca. 4 uur.

Uw voorbereiding

Indien u een laboratoriumonderzoek krijgt is het van belang dat u tot minimaal 4 uur vóór aankomst in de kliniek geen vast voedsel, koffie en thee meer nuttigt, alleen water. Wij adviseren u tijdens het MRI onderzoek en de inspannings ECG gemakkelijk zittende kleding te dragen, zoals een joggingbroek met een T-shirt. Let u op: kleding dient bij voorkeur van katoen te zijn (geen polyester) en er mogen geen metalen knopen of ritsen aan de kleding bevestigd zijn. Tijdens het MRI onderzoek mogen geen metalen voorwerpen mee de ruimte in. Eventuele sieraden, haarspeldjes, beugel bh’s et cetera dient u af te doen, ook mag u geen make-up op hebben.

Laboratoriumonderzoek

Indien u gekozen heeft voor het extra grote bloedbeeld, dan wordt uw bloed op ruim 30 essentiële waarden in het laboratorium onderzocht (o.a. bloedvetten, orgaanfuncties, glucose, hemoglobine enz.). Tevens wordt er ter plaatse urine opgevangen en onderzocht op sporen van ontstekingsprocessen. Bovendien wordt bij mannen boven de 45 de PSA waarde (prostaat) bepaald.

MRI of CT scan bij BodyscanDe uitslagen bieden in combinatie met de andere onderzoeken een totaalbeeld van uw huidige gezondheid. Daarna heeft u een persoonlijk intakegesprek met de onderzoeksarts, waarbij uw medisch verleden, eventuele klachten en vragen worden besproken.

Cardiologie programma

Onder begeleiding van een cardioloog wordt er een rust- en inspannings ECG gemaakt (fietstest) waarmee uw hartfunctie wordt geregistreerd. Bij de inspanningstest worden er op uw borst plakkers met elektroden geplaatst. Deze maken tijdens het fietsen voortdurend een ECG, zodat er een goed beeld ontstaat van het functioneren van uw hart onder inspanning. De weerstand wordt geleidelijk opgevoerd en tussentijds wordt uw bloeddruk regelmatig gemeten. Voor dit onderzoek is het prettig om kleding en schoeisel mee te nemen waarin u makkelijk kunt bewegen.

Vervolgens wordt er een echocardiogram van uw hart gemaakt. Ook hier worden er elektroden op uw borst geplakt; u ligt hiervoor op de onderzoekstafel op uw linkerzij. Na het aanbrengen van wat geleidende gel beweegt de cardioloog met een doppler over uw hartstreek. Met dit onderzoek kan de cardioloog het volgende onderzoeken: mogelijke gebreken in de beweging van de hartkleppen, de bloeddoorstroming, de grootte van de hartkamers en de wanddikte. U kunt bij dit onderzoek meekijken op het scherm.

De uitslagen van deze onderzoeken worden persoonlijk door de cardioloog aan u toegelicht.

MRI onderzoeken

MRI scan apparatuurIn het begin van het onderzoek wordt u verzocht om in de MRI ruimte op de onderzoekstafel plaats te nemen. Deze tafel schuift tijdens het MRI onderzoek in de tunnel van het MRI apparaat, waarbij u in een zo comfortabel mogelijke houding op uw rug ligt. Voor een goede kwaliteit van de beelden is het belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Ook wordt het infuus aangelegd voor het toe te dienen contrastmiddel. Mocht u dit op voorhand hebben aangegeven, dan wordt via ditzelfde infuus een rustgevend middel toegediend door de onderzoeksarts.

Nadat er een aantal “spoelen” op uw lichaam zijn aangebracht, krijgt u een koptelefoon op met muziek en een “knijpballetje” in uw hand. In dit balletje kunt u in geval van nood knijpen, zodat een van de medewerkers het onderzoek stop kan zetten. Tijdens het onderzoek krijgt u een paar ademhalingscommando’s via de hoofdtelefoon te horen die u dient op te volgen.

MRI scan hersenenU mag van de MRI scan verwachten dat oneffenheden zoals ontstekingen en tumoren et cetera in uw lichaam kunnen worden opgespoord net als eventuele vormveranderingen van hoofd- en halsaderen. De Total Bodyscan bevat de volgende MRI onderzoeken:

 • MRI schedel (onderzoek naar de hersenen);
 • MRI hals en hersenaanvoerende bloedvaten (hersenbloeding risicoanalyse);
 • MRI bovenbuik (waaronder de schildklier, alvleesklier, milt en galblaas);
 • MRI onderbuik/bekken (o.a. nieren, blaas, prostaat, baarmoeder en eierstokken).

In de meeste Total Bodyscan programma’s worden uw grote gewrichten (schouders, heupen, knieën) alsook uw wervelkolom niet onderzocht en beoordeeld. Veelal volstaat het om hiervoor een uitgebreider pakket te boeken.

Soms zijn echter losse, aanvullende, gedetailleerde onderzoeken nodig, zoals een gerichte MRI scan, gerichte CT scan, een PET-CT scan of een ander aanvullend onderzoek.

CT onderzoeken

Of er een CT onderzoek plaatsvindt, is natuurlijk afhankelijk van het gekozen Total Bodyscan onderzoek of gerichte onderzoek, maar kan ook afhankelijk zijn van het verloop van voorafgaande MRI onderzoeken of het Cardiologische programma. Mocht er een CT onderzoekplaatsvinden, dan mag u uw kleren aanhouden, mits er geen metaal in zit. U komt op een tafel te liggen, meestal op uw rug, soms op uw buik, met om u heen een grote metalen ring van 70 cm hoog en 50 cm diep. Soms legt de laborant voorafgaand aan het onderzoek een infuus aan in uw arm met contrastvloeistof. Het onderzoek is pijnloos en de hoeveelheid straling is even groot als bij één normale röntgenfoto en dus niet schadelijk.

Bijwerkingen en risico’s

Op dit moment zijn er geen bijwerkingen bekend van een MRI onderzoek. Wel zijn er bepaalde risico’s voor sommige mensen. Er kan bijvoorbeeld géén MRI scan gemaakt worden indien er zich op of in het lichaam metaaldeeltjes bevinden. Denk hierbij aan metaaldeeltjes in het oog (mensen die in de metaalindustrie werken), gehoorimplantaten en metalen vaatclips. Bij geïmplanteerde elektronische apparatuur, zoals een pacemaker of een onderhuids insulinepompje is het eveneens niet mogelijk om een MRI scan uit te voeren. Implantaten in de kaak/mondholte vormen in de regel geen probleem (chirurgisch staal). Overige metalen voorwerpen, zoals piercings en hairextensions, kunnen gevaarlijk zijn of de apparatuur beschadigen. Orthopedische protheses, schroeven en platen storen de apparatuur, waardoor de beelden minder duidelijk worden.

Afronding onderzoek

Na afloop van de onderzoeken en zodra de onderzoeksarts de gemaakte beelden beoordeeld heeft, heeft u wederom een persoonlijk gesprek met de onderzoeksarts, die zijn/haar bevindingen aan de hand van een monitorpresentatie aan u zal toelichten. Desgewenst zal een begeleid(st)er bij dit gesprek aanwezig zijn voor een juiste vertaling naar het Nederlands. Een kopie van alle gemaakte scans krijgt u op DVD-rom mee naar huis. De Duitstalige schriftelijke rapportage wordt binnen 2 werkweken thuis gestuurd. Indien gewenst kunt u deze rapportage tegen een meerprijs door ons laten vertalen naar het Nederlands. Deze Nederlandse vertaalde samenvatting volgt dan binnen de daaropvolgende 2 werkweken.

Indien u nog verdere vragen heeft, staan wij u graag telefonisch te woord (074-2552680). Vanzelfsprekend kunt u ook direct een vrijblijvende afspraak voor een Total Bodyscan initiëren, want vlak daarna zullen wij telefonisch contact met u opnemen, waarin wij u uitgebreid te woord zullen staan.

Leefstijladvies

Door de uitslagen van alle onderzoeken met elkaar te combineren kunnen de artsen een leefstijladvies op maat afgeven. Daarmee wordt u in staat gesteld om uw levensstijl aan te passen zodat het risico op (ernstige) aandoeningen in de toekomst zo klein mogelijk wordt. Per slot van rekening wilt u toch niet alleen weten of u nu gezond bent, maar ook hoe u gezond kunt blijven of worden? Een unieke aanvulling op de Total Bodyscan onderzoeken die u exclusief door Privatescan worden aangeboden.

 

Nazorg Total Bodyscan

Indien er tijdens het Total Bodyscan onderzoek iets (verdachts) is gevonden, dan helpt en begeleidt Privatescan u waar nodig, bijvoorbeeld bij het vinden van een geschikte arts of ziektekostenverzekeraar in Nederland of Duitsland. Desgewenst worden de onderzoeksresultaten rechtstreeks naar uw eigen (huis)arts gestuurd.

Wil je meer informatie of een afspraak?

Vul dan het afspraakformulier in. Wij bellen je binnen 24 uur terug!